18- Arapçada Muttasıl Zamirler / Arapça Gramer Dersleri

SIFIRDAN ARAPÇA DERSLERİ / MUTTASIL ZAMİRLER

Sıfırdan Arapça derslerinin bu dersinde muttasıl zamirler konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde munfasıl zamirleri işlemiştik. Bu derse geçtiğinize göre, munfasıl zamirleri tam manasıyla öğrenmiş olmalısınız. Eğer munfasıl zamirleri öğrenmeden bu derse geçmişseniz, bir önceki konuyu bir daha işleyin. Unutmayın, önemli olan dersleri çabucak bitirmek değil; öğrenerek bitirmektir. Bizler, sizlerin munfasıl zamirleri tam manasıyla öğrendiğinizi kabul ediyor ve şimdi muttasıl zamirlere başlıyoruz. 

Arapça dilinde kelimeden önce geçen bir ismin yerini tutan ve kelimenin sonunda ona bitişik olarak gelen zamirlere “muttasıl zamirler” yani “birleşik zamirler” denir… Arapça dilinde muttasıl zamirler bir isme, bir harfe veya bir fiile bitişik olarak gelebilir... Arapça dilinde muttasıl zamirler bitiştikleri kelimenin anlamına bağlı olarak anlam kazanırlar. İsimlere bitiştiklerinde “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” anlamlarına gelen iyelik zamirleri olurlar. “Benim evim, sizin arabanız, onların sınıfı” gibi… Yine Arapça dilinde muttasıl zamirler taşıdıkları görevlere göre üç kısma ayrılırlar:

1- Merfu muttasıl zamirler

2- Mansub muttasıl zamirler

3- Mecrur muttasıl zamirler… Şimdi bu üç kısmı başlıklar halinde inceleyelim:

Merfu muttasıl zamirler; mazi, muzari ve emir fiillere bitişip fail görevi gören zamirlerdir. Mazi fiile bitişip fail görevi gören merfu muttasıl zamirler şunlardır:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

...وا

...ا

...

Gaib

...نَ

...تَا

...

Gaibe

...تُمْ

...تُمَا

...تَ

Muhatab

...تُنَّ

...تُمَا

...تِ

Muhataba

...نَا

...نَا

...تُ

Mütekellim

İlk önce, mazi fiilin aldığı muttasıl zamirleri öğrenelim ve daha sonra bu zamirleri örnek bir fiilde kullanalım:

Mazi fiilin gaibi, yani eril olan 3. şahsın müfredi fiilin kendisidir. Kendisine zamir bitişmez.  كَتَبَ ، نَصَرَ ، فَتَحَ gibi... Gaibin müsennasında ise fiilin sonuna harekesiz elif bitişir… Gaibin cem’isinde ise, fiilin sonuna harekesiz vav bitişir…

Şimdi gaibeye bakalım: Gaibenin, yani dişil olan 3. şahsın müfredi, fiilin kendisidir. Kendisine zamir bitişmez.  … Müsennası, sonuna te harfi ve elif bitişir… Cem’isi ise, fiilin sonuna üstün harekeli nun bitişir…

Şimdi de muhatabı inceleyelim: Muhatabın, yani eril olan 2. şahsın müfredi, fiilin sonuna üstün harekeli te harfi bitişir… Müsennası, fiilin sonuna “tümâ” bitişir… Cem’isi ise, fiilin sonuna “tüm” bitişir…

Muhatabanın, yani dişil olan 2. şahsın müfredi ise, fiilin sonuna esreli te harfi bitişir... Müsennası, fiilin sonuna “tümâ” bitişir… Ve cem’isi, fiilin sonuna “tünne” bitişir …

Mütekellim, yani 1.şahsın müfredi ise, fiilin sonuna ötreli te bitişir... Müsennası ve cem’isi ise aynıdır: fiilin sonuna “nâ” bitişir… Farkına vardıysanız, bu zamirler, daha önce mazi fiilin çekiminde kullandığımız eklerdi. O tablodan farklı olarak; gaibenin müfredindeki “te” zamir olarak kaydedilmemiş; müenneslik alameti olarak kabul edilmiştir… Şimdi dilerseniz bu ekleri bir fiile bitiştirerek konuyu pekiştirelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

نَصَرُوا

نَصَرَا

نَصَرَ

Gaib

Onlar yardım ettiler 

O ikisi yardım etti 

O yardım etti 

 

نَصَرْنَ

نَصَرَتَا

نَصَرَتْ

Gaibe

Onlar yardım ettiler 

O ikisi yardım etti 

O yardım etti 

 

نَصَرْتُمْ

نَصَرْتُمَا

نَصَرْتَ

Muhatab

Siz yardım ettiniz

Siz ikiniz yardım ettiniz

Sen yardım ettin

 

نَصَرْتُنَّ

نَصَرْتُمَا

نَصَرْتِ

Muhataba

Siz yardım ettiniz

Siz ikiniz yardım ettiniz

Sen yardım ettin

 

نَصَرْنَا

نَصَرْنَا

نَصَرْتُ

Mütekellim

Biz yardım ettik

Biz ikimiz yardım ettik

Ben yardım ettim

 

Şimdi de kısa cümlelerde merfu muttasıl zamirleri görelim:

  فَتَحَا الْبَابَ “O ikisi kapıyı açtı.” manasındadır. Buradaki “elif” merfu muttasıl zamirdir.

 ذَهَبَا إِلَى السُّوقِ “O ikisi çarşıya gittiler.” manasındadır. Buradaki “elif” merfu muttasıl zamirdir.

 تَرَكُوا خَيْرًا  “Onlar hayrı terk ettiler.” manasındadır. Buradaki “vav” merfu muttasıl zamirdir.

 كَتَبْتُ الرِّسَالَةَ “Mektubu yazdım.” manasındadır. Buradaki “tü” merfu muttasıl zamirdir.

 جَلَسْتُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ “Ağacın altında oturdunuz.” manasındadır. Buradaki “tüm” merfu muttasıl zamirdir.

 عَلِمْنَا الدَّرْسَ “Dersi bildik” manasındadır. Buradaki “naa” merfu muttasıl zamirdir.

 فَعَلْتُمْ فَاحِشَةً  “Siz bir fuhşu işlediniz.” manasındadır. Buradaki “tüm” merfu muttasıl zamirdir

Ve son olarak: شَرِبْتِ الْمَاءَ -Müennes için- “Sen su içtin.” manasındadır. Buradaki “ti” merfu muttasıl zamirdir.

Mazi fiile bitişen muttasıl zamirleri bu şekilde öğrendikten sonra, Şimdi sıra geldi, muzari fiile bitişip zamir görevi gören muttasıl zamirlere. Muzari fiile bitişen muttasıl zamirler şöyledir:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

ون....

ان....

....

Gaib

نَ....

ان....

....

Gaibe

ون....

ان....

....

Muhatab

نَ....

ان....

ين....

Muhataba

....

....

....

Mütekellim

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!

Gaib müsennada zamir harekesiz eliftir... Gaibin ceminde ise muttasıl zamir harekesiz vavdır… Gaibe müsennada zamir yine harekesiz eliftir... Gaibenin ceminde ise muttasıl zamir nundur … Muhatab müsennada zamir harekesiz eliftir... Muhatab ceminde ise muttasıl zamir harekesiz vavdır… Muhataba müfredde zamir harekesiz “ye”dir… muhataba müsennada zamir harekesiz eliftir... Muhataba ceminde ise muttasıl zamir nundur…

Şu sigalar ise muttasıl zamir almamaktadır: Gaibin müfredi, gaibenin müfredi, muhatabın müfredi ve mütekellimin müfredi, müsennası ve cemisi… Bunlar, muttasıl zamir değil; “müstetir zamir” yani gizli zamir alırlar. Müstetir zamir konusu dersimizin sonunda işlenecektir… Şimdi muzari fiildeki muttasıl zamirleri örnek bir fiilde görelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

يَنْصُرُونَ

يَنْصُرَانِ

يَنْصُرُ

Gaib (Müzekker için)

Onlar yardım ederler

O ikisi yardım eder

O yardım eder

 

يَنْصُرْنَ

تَنْصُرَانِ

تَنْصُرُ

Gaibe (Müennes için)

Onlar yardım ederler

O ikisi yardım eder

 O yardım eder

 

تَنْصُرُونَ

تَنْصُرَانِ

تَنْصُرُ

Muhatab (Müzekker için)

Siz yardım edersiniz

Siz ikiniz yardım edersiniz

Sen yardım edersin

 

تَنْصُرْنَ

تَنْصُرَانِ

تَنْصُرِينَ

Muhataba (Müennes için)

Siz yardım edersiniz

Siz ikiniz yardım edersiniz

Sen yardım edersin

 

نَنْصُرُ

نَنْصُرُ

أَنْصُرُ

Mütekellim

Biz yardım ederiz

Biz ikimiz yardım ederiz

Ben yardım ederim

 

Şimdi de kısa cümlelerde merfu muttasıl zamirleri görelim:

 تَقْرَئِينَ الْكِتَابَ –müennes için- “Sen kitabı okuyorsun.” manasındadır. Buradaki “ye” merfu muttasıl zamirdir.

  تَكْتُبْنَ الرِّسَالَةَ –müennes için- “Siz mektup yazdınız.” manasındadır. Buradaki “nun” merfu muttasıl zamirdir.

 يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ  “Onlar mallarını infak ederler.” manasındadır. Buradaki “vav” merfu muttasıl zamirdir.

 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ “Onlar gayba iman ederler.” manasındadır. Buradaki “vav” merfu muttasıl zamirdir.

 يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ “O ikisi şehre dönerler.” manasındadır. Buradaki “elif” merfu muttasıl zamirdir… Ve son olarak bir örnek daha verelim:

 تَكْفُرَانِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ –müennes için- “O ikisi Allah’ın indirdiğini inkar ediyor.” manasındadır. Buradaki “elif” merfu muttasıl zamirdir…

Muzari fiile bitişen muttasıl zamirleri de bu şekilde öğrendikten sonra, Şimdi sıra geldi, emir fiile bitişip zamir görevi gören muttasıl zamirlere. Emir fiile bitişen muttasıl zamirler şöyledir:

....و

....ا

....

Emir muhatab

....نَ

....ا

....ى

Emir muhataba

Emir muhatabın müfredi muttasıl zamir almaz… Müsennası “elif” ; cemisi ise “vav” muttasıl zamirini alır… Emir muhatabanın müfredi, “ye” ; müsennası, “elif”… ve cemisi “nun” alır… Şimdi bu zamirleri örnek bir fiilde görelim:

اُكْتُبُو

اُكْتُبَا

اُكْتُبْ

Emir muhatab

اُكْتُبْنَ

اُكْتُبَا

اُكْتُبِى

Emir muhataba

Siz yazın

İkiniz yazın

Yaz

 

Şimdi de kısa cümlelerle, emir fiildeki merfu muttasıl zamirleri görelim:

 اِفْتَحِى الْبَابَ!  يَا فَاطِمَةُ “Ey Fatma! Kapıyı aç.” manasındadır. Buradaki “ye” merfu muttasıl zamirdir.

أُكْتُبَا الدَّرْسَ  “İkiniz dersi yazın.” manasındadır. Buradaki “elif” merfu muttasıl zamirdir.

أَقِمْنَ الصَّلاَةَ   -müennes için- “Namazı kılınız.” manasındadır. Buradaki “nun” merfu muttasıl zamirdir.

Sıfırdan Arapça derslerinden muttasıl zamirler dersinin bu bölümüne kadar; merfu muttasıl zamirleri ve bu zamirlerin mazi, muzari ve emir fiilde kullanılışını öğrendik. Örnek kelime ve cümlelerle dersi pekiştirdik. Şimdi ise mansub muttasıl zamirleri öğreneceğiz. Haydi mansub muttasıl zamirlere geçelim:

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!

Arapça dilinde Mansub muttasıl zamirler, fiillere bitişip mef’ul görevi gören ve fiile benzeyen harflere bitişip isimleri olan zamirlerdir. Bunlar, cümledeki yerleri nasb olmayı gerektirdiği için bu ismi alırlar. Şimdi mansub muttasıl zamirleri öğrenelim: Arapça dilinde Mansub muttasıl zamirler şunlardır:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

..ـهُمْ

..ـهُمَا

..ـهُ

Gaib

..ـهُنَّ

..ـهُمَا

..ـهَا

Gaibe

..ـكُمْ

..ـكُمَا

..ـكَ

Muhatab

..ـكُنَّ

..ـكُمَا

..ـكِ

Muhataba

..ـنَا

..ـنَا

..ـى

Mütekellim

Şimdi mansub muttasıl zamirleri örnek bir fiile bitiştirelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

نَصَرَهُمْ

نَصَرَهُمَا

نَصَرَهُ

Gaib

Onlara yardım etti 

O ikisine yardım etti 

Ona yardım etti 

 

نَصَرَهُنَّ

نَصَرَهُمَا

نَصَرَهَا

Gaibe

Onlara yardım etti 

O ikisine yardım etti 

Ona yardım etti 

 

نَصَرَكُمْ

نَصَرَكُمَا

نَصَرَكَ

Muhatab

Size yardım etti

Siz ikinize yardım etti

Sana yardım etti

 

نَصَرَكُنَّ

نَصَرَكُمَا

نَصَرَكِ

Muhataba

Size yardım etti

Siz ikinize yardım etti

Sana yardım etti

 

نَصَرَنَا

نَصَرَنَا

نَصَرَنِى

Mütekellim

Bize yardım ettik

Biz ikimize yardım etti

Bana yardım etti

 

 Şimdi de mansub muttasıl zamirleri örnek cümlelerde görelim:

حَفِظَ أَحْمَدُ الدَّرْسَ “Ahmed dersi ezberledi.” manasındadır. Buradaki “ed-derse” mef’uldür. Mef’ul olarak mansub muttasıl zamiri getirecek olursak, cümlemiz şu şekilde olur: حَفِظَهُ أَحْمَدُ  “Ahmed onu ezberledi.” Buradaki “hüü” mansub muttasıl zamirdir ve mef’uldür.

Başka bir cümleye bakalım:  أَكَلَتْ فَاطِمَةُ التُّفَّاحَةَ “Fatma elmayı yedi.” manasındadır. Buradaki التُّفَّاحَةَ mef’uldür. Mef’ul olarak mansub muttasıl zamiri getirecek olursak, cümlemiz şu şekilde olur:  أَكَلَتْهَا فَاطِمَةُ  “Fatma onu yedi.” Buradaki “haa” mansub muttasıl zamirdir ve mef’uldür.

Şimdi de başka bir cümleye bakalım:  نَصَرَ أَحَمَدُ زَيْنَبَ “Ahmed Zeyneb’e yardım etti.” manasındadır. Buradaki زَيْنَبَ mef’uldür. Mef’ul olarak mansub muttasıl zamiri getirecek olursak, cümlemiz şu şekilde olur: نَصَرَهَا أَحَمَدُ  “Ahmed ona yardım etti.” Buradaki “haa” mansub muttasıl zamirdir ve mef’uldür.

Mansub muttasıl zamirlerin fiile bitişip mef’ul görevi görmesini böylece öğrendik… Mansub muttasıl zamirlerin, fiile benzeyen harflere bitişerek zamir görevi görmesinin ise “fiile benzeyen harfler” konusunda işleyeceğiz.

Mansub muttasıl zamirleri de bu şekilde öğrendikten sonra, şimdi sıra geldi, mecrur muttasıl zamirlere... Eğer yorulduysanız biraz dinlenin ve dersinize öyle devam edin. Eğer yorgun değilseniz, dersimize başlıyoruz:  

Mansub muttasıl zamirler tablosundaki muttasıl zamirler, isimlere bitiştiklerinde muzafun ileyh olacakları için; ayrıca harf-i cerden sonra geldiklerinde mecrur olacakları için mecrur muttasıl zamirler ismini alırlar. Örnek tamlamalarda gördüğünüzde konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi örneklere geçelim:

بَيْتُ حَسَنٍ  “Hasan’ın evi.” manasındadır… Eğer “Onun evi” demek istersek, “beyt” kelimesi ile “hü” zamirini birleştirerek  بَيْتُهُ  şeklinde söyleriz. Bu durumda “hü” muzafın ileyhdir ve mecrur muttasıl zamirdir.

                               بَيْتُهُ  =  هُ + بَيْتُ

                                                Muzafun ileyh

                                          Mecruru muttasıl zamir

Şimdi de başka bir örneğe bakalım: بَيْتُ حَسَنٍ وَ عَلِىٍّ  “Hasan’ın ve Ali’nin evi.” manasındadır... Eğer “O ikisinin evi” demek istersek, “beyt” kelimesi ile “hüma” zamirini birleştirerek  بَيْتُهُمَا  şeklinde söyleriz. Bu durumda “hümaa” muzafın ileyhdir ve mecrur muttasıl zamirdir.

Şimdi de bazı cümleleri Arapçaya çevirerek mecrur muttasıl zamirleri görelim:

Benim evim: بَيْتِى   بَيْتِى   = ى + بَيْتُ  

Bizim evimiz: بَيْتُنَا   بَيْتُنَا   = نَا + بَيْتُ  

Senden: مِنْكَ   مِنْكَ   = كَ + مِنْ  

Sizinle: بِكُمْ   بِكُمْ   =كُمْ  + بِ  

Onun üstünde: عَلَيْهِ   عَلَيْهِ   = هُ + عَلَى  

Zamirler mebnidir, yani cümledeki yerlerine göre sonları değişmez. Burada, “hü” nün “hi” olmasının sebebi, önceki harfin sakin “ye” olmasından dolayı kolay okunabilmesi içindir.

Munfasıl ve muttasıl zamirlerin dışında bazı fiillerin gizli faili olarak gelen, aslında munfasıl zamir olan müstetir zamir yani gizli zamir dediğimiz bir zamir grubu daha bulunur. Şimdi fiillere göre müstetir zamirleri öğrenelim:

Şimdi, fiillerdeki müstetir zamirleri öğreneceğiz. İlk önce mazi fiildeki müstetir zamirlere örnek fiil üzerinde görelim:

كَتَبَ  -müzekker için- “yazdı” manasındadır. Burada, müzekker için “o” manasındaki  هُوَ  faildir ve müstetir yani gizli zamirdir.

                 (O) yazdı.  كَتَبَ  (müfred-gaib)

                                   Fiil

                                   ( هُوَ ) Fail

                                 Müstetir zamir

كَتَبَتْ  -müennes için- “yazdı” manasındadır. Burada, müennes için “o” manasındaki  هِىَ   faildir ve müstetir zamirdir.

                 (O) yazdı.  كَتَبَتْ (müfred-gaibe)

                                   Fiil

                                   ( هِىَ ) Fail

                                 Müstetir zamir

 Şimdi de muzari fiillerdeki müstetir zamirleri görelim:

يَكْتُبُ  -müzekker için- “yazıyor, yazar, yazacak” manasındadır. Burada, müzekker için “o” manasındaki  هُوَ  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (O) yazıyor, yazar, yazacak  يَكْتُبُ   (müfred-gaib)

                                                            Fiil

                                                          ( هُوَ ) Fail

                                                       Müstetir zamir

تَكْتُبُ  -müennes için- “yazıyor, yazar, yazacak” manasındadır. Burada, müennes için “o” manasındaki  هِىَ  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (O) yazıyor, yazar, yazacak  تَكْتُبُ   (müfred-gaibe)

                                                            Fiil

                                                        (  هِىَ ) Fail

                                                      Müstetir zamir

تَكْتُبُ  -müzekker için- “yazıyorsun, yazarsın, yazacaksın” manasındadır. Burada, müzekker için “sen” manasındaki  أَنْتَ  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (Sen) yazıyorsun, yazarsın, yazacaksın  تَكْتُبُ   (müfred-muhatab)

                                                                             Fiil

                                                                          (  أَنْتَ ) Fail

                                                                        Müstetir zamir

أَكْتُبُ  “yazıyorum, yazarım, yazacağım” manasındadır. Burada, “ben” manasındaki  أَنَا  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (Ben) yazıyorum, yazarım, yazacağım     أَكْتُبُ   (müfred-mütekellim)

                                                                               Fiil

                                                                            (  أَنَا ) Fail

                                                                         Müstetir zamir

نَكْتُبُ  “yazıyoruz, yazarız, yazacağız” manasındadır. Burada, “biz” manasındaki  نَحْنُ  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (Biz) yazıyoruz, yazarız, yazacağız     نَكْتُبُ   (müfred-mütekellim)

                                                                            Fiil

                                                                        (  نَحْنُ ) Fail

                                                                       Müstetir zamir

Muzari fiildeki müstetir zamirleri de böylece gördükten sonra, şimdi de emr-i hazırdaki müstetir zamire bakalım:

أُكْتُبْ  -müzekker için- “yaz” manasındadır. Burada,  “sen” manasındaki  أَنْتَ  faildir ve müstetir zamirdir.

                 (Sen) yaz  أُكْتُبْ   (müfred-muhatab)

                                   Fiil

                              ( أَنْتَ ) Fail

                            Müstetir zamir

Emr-i hazırın diğer sigalarında müstetir zamir yoktur; diğer sigalarda zamir açıkça gözükmektedir. Yani müstetir zamir sadece emr-i hazırın müfred-muhatabına mahsustur.

Sıfırdan Arapça derslerinden muttasıl zamirler konusunu bu şekilde tamamladık. Şimdi, Kuran ayetlerinde geçen müstetir zamirlere şöyle bir göz gezdirelim.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. (Nahl 80). Buradaki “küm”ler mecrur muttasıl zamirdir.

خَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. (Sad 76) “te”ler merfu muttasıl zamir; “ye” mansub muttasıl zamir; “hü” mansub muttasıl zamirdir.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

Şüphesiz o (Kur’an) çok şerefli bir sözdür. (Sad 76) “hü” mansub muttasıl zamirdir.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

Güneşe ve O’nun ışığına andolsun. (Şems 1) “haa” mecrur muttasıl zamirdir. 

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. (Beyyine 8) “hüm” mecrur muttasıl zamir; “vav” merfu muttasıl zamir; “hüü” mecrur muttasıl zamirdir.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

Öyleyse Azim Rabbinin ismini tesbih et. (Vakıa 74) “sebbih” emr-i hazırın müfred-muhatabıdır. Burada, “sen” manasındaki “ أنْتَ müstetir zamirdir. Yine “ke” mecrur muttasıl zamirdir.

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz sen elçilerdensin. (Yasin 3) “ke” mansub muttasıl zamirdir.

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

Gündüzü ondan (geceden) soyup çıkarırız. (Yasin 37)  “neslehu” fiilinde, “biz” manasındaki نَحْنُ müstetir zamirdir. “hü” mecrur muttasıl zamirdir.

Şimdi de sıra geldi konu testimize bakalım muttasıl zamirleri ne kadar iyi öğrendiniz. Hazırsanız başlayalım:

1- Bunlardan hangisi muttasıl zamirin Türkçe karşılığıdır?

A- Ayrık zamirlerdir

B- Bitişik zamirlerdir

C- Gizli zamirlerdir…

Doğru cevap B

2- Bunlardan hangisi cümlede meful görevini gören muttasıl zamirdir?

A- Merfu muttasıl zamir

B- Mecrur muttasıl zamir

C- Mansub muttasıl zamir…

Doğru cevap C, Mansub muttasıl zamir

3- Şu ifadelerden hangisinde mecrur muttasıl zamir yoktur?

A-   أَكَلَهُ   B-   قَلَمُكَ  C-  عَنْهُ 

Doğru cevap A

4- Şu kelimelerden hangisinde merfu muttasıl zamir vardır?

A-   تَجْلِسُ   B-   جَلَسْنَ  C-  جَلَسَتْ 

Doğru cevap B

5- قَرَأَ عَلِىٌّ كِتَابَهُ   cümlesindeki كِتَابَهُ   kelimesindeki zamir şunlardan hangisidir?

A- Merfu muttasıl zamir

B- Mansub muttasıl zamir

C- Mecrur muttasıl zamir…

Doğru cevap C, Mecrur muttasıl zamir

Her zaman söylediğim gibi, elbette bir dersi bir defada öğrenemezsiniz. Dersine göre, bazen defalarca bilgilere ciddi bir şekilde çalışmalısınız. İşte zamirler, kendisine biraz fazla emek verilmesi gereken konulardandır. Bu konuyu tam manasıyla öğrendiğinizde bir sonraki Sıfırdan Arapça derslerine geçebilirsniz. Şimdilik Allah’a emanet olun.

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!