21- Arapçada Aksam-ı Seb'a - Sahih Fiiller - Salim Fiil - Mehmuz Fiil - Mudaaf Fiil / Arapça Gramer Dersleri

AKSAM-I SEB’A - SAHİH FİİLLER - SALİM FİİL - MEHMUZ FİİL - MUDAAF FİİL

Sıfırdan Arapça derslerinin bu dersinde çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Konumuz: Aksam-ı Seb’a. Bu dersimizde, harf cinsine göre fiil çeşitlerini öğrenecek ve fiiller hakkında genel bilgiler edineceğiz. Şimdi dersimize başlıyoruz: 

Arapçada bir fiilin hangi harfi içine aldığı, şeddeli olup olmadığı, içinde illetli harfin bulunup bulunmadığı ya da kaç tane illetli harfin bulunduğu önemlidir. Çünkü fiilin çekimi sırasında ve emir yapılışında, fiilin aksam-ı seb’ada hangi kısma girdiğine göre şekil alır. Aksam-ı seb’a: Yedi kısım demektir. Mazideki harf durumuna göre, bir fiil yedi kısımdan birine girer. Aksam-ı Seb’a öncelikle ikiye ayrılır. 1- Sahih Fiiller 2- Mu’tel Fiiller… Şimdi bu fiilleri başlıklar halinde işleyelim:

SAHİH FİİLLER: Kök harflerinden hiçbiri illetli harf olmayan fiil demektir. İllet harfleri bildiğiniz gibi “elif, vav ve ye”dir. Demek, bir fiilin kök harflerinde bu üç harften hiçbiri yoksa, bu fiil sahih fiillerdendir. Sahih fiiller de kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar:

1- Salim Fiil

2- Mehmuz Fiil 

3- Mudaaf Fiil

Şimdi bu fiil çeşitlerini teker teker öğrenelim:

SALİM FİİL: Kök harflerinde illetli harf olmayan, hemze bulunmayan ve harf tekrarı olmayan fiildir. Bir daha tekrar edecek olursak, bir fiilin kök harflerinde illetli harf yoksa, hemze bulunmuyorsa ve harf tekrarı yoksa, bu fiil salim fiildir. حَسُنَ ، عَلِمَ ، جَلَسَ ، فَتَحَ gibi fiiller salim fiillerdendir. Bu fiil türünü daha önce işlemiş ve örneklerini vermiştik. Bu fiillerin mazi, muzari ve emir çekimleri daha önce öğrendiğimiz gibidir. Biz kısa bir tekrar olması için sadece جَلَسَ fiilinin mazi, muzari ve emir çekimini göstermekle yetineceğiz. İlk önce mazi çekimini yapalım:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

جَلَسُوا

جَلَسَا

جَلَسَ

Gaib

Onlar oturdular

İkisi oturdu

O oturdu

 

جَلَسْنَ

جَلَسَتَا

جَلَسَتْ

Gaibe

Onlar oturdular

İkisi oturdu

O oturdu

 

جَلَسْتُمْ

جَلَسْتُمَا

جَلَسْتَ

Muhatab

Sizler oturdunuz

Siz ikiniz oturdunuz

Sen oturdun

 

جَلَسْتُنَّ

جَلَسْتُمَا

جَلَسْتِ

Muhataba

Sizler oturdunuz  

Siz ikiniz oturdunuz

Sen oturdun

 

جَلَسْنَا

جَلَسْنَا

جَلَسْتُ

Mütekellim

Biz oturduk

Biz ikimiz oturduk

Ben oturdum

 

 Muzari fiilin çekimi de şöyledir:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

يَجْلِسُونَ

يَجْلِسَانِ

يَجْلِسُ

Gaib

Onlar oturuyorlar

O İkisi oturuyor

O oturuyor

 

يَجْلِسْنَ

تَجْلِسَانِ

تَجْلِسُ

Gaibe

Onlar oturuyorlar

O ikisi oturuyor

O oturuyor

 

تَجْلِسُونَ

تَجْلِسَانِ

تَجْلِسُ  

Muhatab

Sizler oturuyorsunuz

Siz ikiniz oturuyorsunuz

Sen oturuyorsun

 

تَجْلِسْنَ

تَجْلِسَانِ

تَجْلِسِينَ

Muhataba

Sizler oturuyorsunuz

Siz ikiniz oturuyorsunuz

Sen oturuyorsun

 

نَجْلِسُ

نَجْلِسُ

أَجْلِسُ

Mütekellim

Biz oturuyoruz

Biz ikimiz oturuyoruz

Ben oturuyorum

 

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!

Emir çekimi de şöyledir:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

اِجْلِسُو

اِجْلِسَا

اِجْلِسْ

Muhatab

Sizler oturun

Siz ikiniz oturun

Otur

 

اِجْلِسْنَ

اِجْلِسَا

اِجْلِسِي

Muhataba

Sizler oturun

Siz ikiniz oturun

Otur

 

MEHMUZ FİİLLER: Kök harflerinden biri hemze olan fiil demektir. İlk harfi hemze olursa, mehmuz’ul fâ; ikinci harfi hemze olursa, mehmuz’ul ayn; üçüncü harfi hemze olursa mehmuz’ul lâm adını alır.

Mesela, أَخَذَ  mehmuz’ul fâ bir fiil iken, سَأَلَ  mehmuz’ul ayn bir fiildir. قَرَأَ  ise mehmuz’ul lâm bir fiildir. Mehmuz fiilin mazi ve muzari çekimleri, salim fiil ile aynıdır. Aynı olması sebebiyle, Mehmuz fiilin çekimine örnek vermiyoruz. Salim bir fiilin mazi ve muzari sigalarını çekebilen, Mehmuz fiilin de mazi ve muzari sigalarını çekebilir. Arada hiçbir fark yoktur. Fark sadece Mehmuz-ul Fâ olan fiilin emri hazırının çekimindedir. Emri hazırında kolaylık olsun diye, mehmuz’ul fâ’da hemze tamamen atılır. Mesela: أَخَذَ  mehmuz’ul fâ bir fiildir. Bu fiilin muzari sigası يَأْخُدُ olurken, emir sigası أُأْخُذْ olmaz. خُذْ olur. Yani baştaki elif tamamen atılır. Bir örnek daha verelim: أَكَلَ  mehmuz’ul fâ bir fiildir. Bu fiilin muzari sigası يَأْكُلُ olurken, emir sigası أُأْكُلْ olmaz. كُلْ  olur. Yani baştaki elif tamamen atılır. Son bir örnek daha verelim: أَمَرَ  mehmuz’ul fâ bir fiildir. Bu fiilin muzari sigası يَأْمُرُ olurken, emir sigası أُأْمُرْ olmaz. مُرْ  olur.  Çekimin diğer sigaları da buna göre, salim fiilin emri hazırı gibi çekilir. Mehmuz fiili de bu şekilde öğrendikten sonra, şimdi, sahih fiillerin 3. kısmı olan Mudaaf fiile geçelim.

 

MUDAAF FİLLER: Kök harflerinden ikinci ve üçüncü harfi aynı cinsten olan fiil demektir

Mesela, مَدَّ  uzattı; فَرَّ  kaçtı; سَرَّ sevindirdi, gibi fiiller mudaaf fiillerdendir.

Mudaaf fiilin mazi sigası çekilirken, salim fiilden farklı olarak, cem’i gaibeden itibaren şedde açılarak çekim yapılır. Bir örnek ile bunu görelim: 

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

مَدُّوا

مَدَّا

مَدَّ

Gaib

Onlar uzattılar

O ikisi uzattı

O uzattı

 

مَدَدْنَ

مَدَّتَا

مَدَّتْ

Gaibe

Onlar uzattılar. Gördüğünüz gibi burada, şedde açılarak çekim yapılmıştır. Bunun sebebi şudur: Fiilin son harfi cezimlendikten sonra “nun” getirileceği için şedde açılır. Devamında da bu şekilde çekim yapılır.

O ikisi uzattı

O uzattı

 

مَدَدْتُمْ

مَدَدْتُمَا

مَدَدْتَ

Muhatab

Siz uzattınız

Siz ikiniz uzattınız

Sen uzattın

 

مَدَدْتُنَّ

مَدَدْتُمَا

مَدَدْتِ

Muhataba

Siz uzattınız

Siz ikiniz uzattınız

Sen uzattın

 

مَدَدْنَا

مَدَدْنَا

مَدَدْتُ

Mütekellim

Biz uzattık

Biz ikimiz uzattık

Ben uzattım

 

Bir örnek daha görerek mudaaf fiilin mazi çekimini pekiştirelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

فَرُّوا

فَرَّا

فَرَّ

Gaib

Onlar kaçtılar

O ikisi kaçtı

O kaçtı

 

فَرَرْنَ

فَرَّتَا

فَرَّتْ

Gaibe

Onlar kaçtılar

Gördüğünüz gibi burada, şedde açılarak çekim yapılmıştır. Bunun sebebi şudur: Fiilin son harfi cezimlendikten sonra “nun” getirileceği için şedde açılır. Devamında da bu şekilde çekim yapılır.

O ikisi kaçtı

O kaçtı

 

فَرَرْتُمْ

فَرَرْتُمَا

فَرَرْتَ

Muhatab

Siz kaçtınız

Siz ikiniz kaçtınız

Sen kaçtın

 

فَرَرْتُنَّ

فَرَرْتُمَا

فَرَرْتِ

Muhataba

Siz kaçtınız

Siz ikiniz kaçtınız

Sen kaçtın

 

فَرَرْنَا

فَرَرْنَا

فَرَرْتُ

Mütekellim

Biz kaçtık

Biz ikimiz kaçtık

Ben kaçtım

 

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!

Herhalde bu iki örnek ile, mudaaf fiilin mazi çekimini öğrenmişsinizdir. Dikkat etmeniz gereken kaideyi bir daha tekrar edecek olursak: mudaaf fiilin mazi çekiminde, cem-i gaibeden itibaren şedde açılarak çekim yapılır. Şimdi de mudaaf fiilin muzari çekimini görelim: Mudaaf fiilin muzari çekiminde, cem’i gaibede ve cem’i muhatabada şedde açılır. Şimdi örnek fiillerin çekimini yaparak bunu görelim:

İlk önce يَمُدُّ fiilin çekimini yapalım:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

يَمُدُّونَ

يَمُدَّانِ

يَمُدُّ

Gaib

Onlar uzatıyorlar

O ikisi uzatıyor

O uzatıyor

 

يَمْدُدْنَ

تَمُدَّانِ

تَمُدُّ

Gaibe

Onlar uzatıyorlar Gördüğünüz gibi burada, şedde açılarak çekim yapılmıştır. Bunun sebebi şudur: Fiilin son harfi cezimlendikten sonra “nun” getirileceği için şedde açılır. Çekime devam edelim:

O ikisi uzatıyor

O uzatıyor

 

تَمُدُّونَ

تَمُدَّانِ

تَمُدُّ

Muhatab

Siz uzatıyorsunuz

Siz ikiniz uzatıyorsunuz

Sen uzatıyorsun

 

تَمْدَدْنَ

تَمُدَّانِ

تَمُدِّينَ

Muhataba

Siz uzatıyorsunuz

Gördüğünüz gibi burada da şedde açılarak çekim yapılmıştır.

Siz ikiniz uzatıyorsunuz

Sen uzatıyorsun

 

نَمُدُّ

نَمُدُّ

أَمُدُّ

Mütekellim

Biz uzatıyoruz

Biz ikimiz uzatıyoruz

Ben uzatıyorum

 

Bir örnek daha görerek mudaaf fiilin muzari çekimini pekiştirelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

يَفِرُّونَ

يَفِرَّانِ

يَفِرُّ

Gaib

Onlar kaçıyorlar

O ikisi kaçıyor

O kaçıyor

 

يَفْرِرْنَ

تَفِرَّانِ

تَفِرُّ

Gaibe

Onlar kaçıyorlar

Gördüğünüz gibi burada, şedde açılarak çekim yapılmıştır.

O ikisi kaçıyor

O kaçıyor

 

تَفِرُّونَ

تَفِرَّانِ

تَفِرُّ

Muhatab

Siz kaçıyorsunuz

Siz ikiniz kaçıyorsunuz

Sen kaçıyorsun

 

تَفْرِرْنَ

تَفِرَّانِ

تَفِرِّينَ

Muhataba

Siz kaçıyorsunuz

Gördüğünüz gibi burada da şedde açılarak çekim yapılmıştır.

Siz ikiniz kaçıyorsunuz

Sen kaçıyorsun

 

نَفِرُّ

نَفِرُّ

أَفِرُّ

Mütekellim

Biz kaçıyoruz

Biz ikimiz kaçıyoruz

Ben kaçıyorum

 

Herhalde bu iki örnek ile, mudaaf fiilin muzari çekimini öğrenmişsinizdir. Dikkat etmemiz gereken kaideyi bir daha tekrar edecek olursak: mudaaf fiilin muzari çekiminde, cem’i gaibede ve cem’i muhatabada şedde açılarak çekim yapılır. Şimdi de mudaaf fiilin emri hazır çekimini görelim: Mudaaf fiilin emr-i hazırının çekiminde başa hemze getirilmesi gerekmez. Sonu cezimlenmez. Ve sonuna 3 harekeden biri konulabilir. Şimdi örnek fiillerin çekimini yaparak bunu görelim.

Mesela: مَدَّ fiilinin emr-i hazırını çekelim: Hatırlayacağınız üzere, fiilin emr-i hazır, muzari muhatab ve muhataba çekiminden yapılıyordu. Emr-i hazırın yapılış basamaklarını görmüştük. İhtiyacı olanlar o dersi bir daha tekrar edebilir. Biz burada, emr-i hazırın yapılış detayına girmeyecek ve sizleri o dersi biliyor kabul ederek dersimizi anlatacağız: مَدَّ fiilinin muzari muhatabı تَمُدُّ  dur. Emri hazırı yaparken baştaki “te” yi atarız. Kelimemiz مُدُّ olur. İlk harf okunduğu için başına hemze getirilmez. Son hareke 3 şekilde de gelebilir demiştik. Yani,  مُدِّ ، مُدَّ ، مُدُّ şekillerinde gelebilir. Şimdi bir tanesini çekelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

مُدُّو

مُدَّا

مُدَّ

Muhatab

Sizler uzatın

Siz ikiniz uzatın

Uzat

 

أُمْدُدْنَ

مُدَّا

مُدِّى

Muhataba

Sizler uzatın

Siz ikiniz uzatın

Uzat

 

Bir örnek daha görerek mudaaf fiilin emri hazır çekimini pekiştirelim:

Mesela: فَرَّ fiilinin emr-i hazırını çekelim: Hatırlayacağınız üzere, فَرَّ fiilinin muzari muhatabı تَفِرُّ  dur. Emri hazırı yaparken baştaki “te” yi atarız. Kelimemiz فِرُّ olur. İlk harf okunduğu için başına hemze getirilmez. Son hareke 3 şekilde de gelebilir demiştik. Yani, فِرِّ ، فِرَّ ، فِرُّ şekillerinde gelebilir. Sonda daha çok fetha kullanılır. Şimdi bir tanesini çekelim:

Cem’i

Müsenna

Müfred

 

فِرُّو

فِرَّا

فِرَّ

Muhatab

Sizler kaçın

Siz ikiniz kaçın

Kaç

 

اِفْرِرْنَ

فِرَّا

فِرِّى

Muhataba

Sizler kaçın

Siz ikiniz kaçın

Kaç

 

Kaideyi bir daha tekrar edecek olursak: mudaaf fiilin emr-i hazır çekiminde, başa hemze getirilmesi gerekmez. Sonu cezimlenmez. Ve sonuna 3 harekeden biri konulabilir.

Dersimizin bu bölümüme kadar, sahih fiillerin çeşitleri olan; salim fiilin, mehmuz fiilin ve mudaaf fiilin hangi fiiller olduğunu öğrendik ve bu fiillerin mazi, muzari ve emr-i hazırlarının çekimlerini yaptık. Bu derste öğretilen bütün kaideleri öğrendiğinizden emin olduğunuzda bir sonraki derse geçebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allaha emanet olunuz.

 Bu ve bunun gibi birçok gramer dersini kolaylıkla öğrenmek için TIKLAYINIZ!!!